Tuesday, August 16, 2022 - 8:3 -  Vietnam (GMT+7)

Tin tức

Giải pháp cho tiền lương công chức

  Hiện có khác biệt giữa tiền lương và thu nhập ở Việt Nam.

Có những người lương không cao nhưng thu nhập cực kỳ cao và lại có những người lương cao nhưng thu nhập lại không cao. Điều này làm cho cải cách tiền lương gặp khó khăn.

Thậm chí, những nhà hoạch định chính sách tiền lương nhiều khi không sống bằng lương, thì làm sao họ có thể xây dựng hệ thống tiền lương tốt được.

Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh về chênh lệch giữa thu nhập thực với lương có một khoảng cách quá lớn. Nó rơi vào các bộ phận và một số ngành có ưu thế, lợi thế trên thị trường.

Có những người lương không cao mà có một cuộc sống rất phong lưu, điều này thì ai cũng thấy.

Chẳng hạn, theo chế độ nhà nước thiết kế Lương tối thiểu trước đây là 830.000 đồng và bội số cao nhất chỉ là 13 lần. Như vậy, lương của chủ tịch nước và tổng bí thư chỉ trên 10 triệu đồng. Các vị bộ trưởng sẽ còn thấp hơn nữa.

Như vậy, có thu nhập không chính thức nào đó tồn tại ở Việt Nam. Điều này làm cho cải cách tiền lương rất khó.

Ngạch bậc và bội số tiền lương – 13 lần thì quá thấp, kèm theo lương tối thiểu rất thấp, kéo theo tính chất bình quân trong cả nước rất là thấp, triệt tiêu động lực kích thích của tiền lương đối với người lao động.